รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้โครงการรถไฟฟ้ารางเบา (แทรม) จ.ขอนแก่น สายสีแดง ช่วงสำราญ-ท่าพระวงเงิน 2.3 หมื่นล้านบาท ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ โดยในส่วนของเงินกู้ระยะยาวของสถาบันการเงินในประเทศจีน ที่จะให้กับบริษัท ขอนแก่นทรานซิสเต็มท์ จำกัด (KKTS) เพื่อใช้ดำเนินโครงการฯ นั้น ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างพิจารณา ซึ่งเดิมตามบันทึกข้อตกลง(MOA) ทางกิจการร่วมค้า CKKM-CRRC CONSORTIUM มีบริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทนำ และบริษัท CRRC Nanjing Puzhen จำกัด ผู้ประสานงานด้านการเงินโครงการฯ ต้องเจรจากับสถาบันการเงิน ให้ได้ข้อสรุปตั้งแต่ช่วงประมาณกลางปี 65 แต่ได้มีการขยายกรอบเวลา MOA อีก 6 เดือน จึงทำให้ MOA จะสิ้นสุดในเดือน พ.ย.65  

รายงานข่าวแจ้งต่อว่า แนวโน้มเบื้องต้นคาดว่าจะไม่ได้ข้อสรุปเรื่องเงินกู้ระยะยาวของสถาบันการเงินในประเทศจีน เนื่องจากที่ผ่านมาทางสถาบันการเงินฯ ยังต้องการความชัดเจนว่าโครงการจะเกิดขึ้นจริงหรือไม่ เพราะเรื่องพื้นที่การก่อสร้าง โดยเฉพาะที่ดินของศูนย์วิจัยข้าว กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อใช้สร้างโรงจอด และศูนย์ซ่อมบำรุง (Depot) ประมาณ 200 ไร่ ก็ยังไม่ได้ข้อสรุป อย่างไรก็ตาม หากสิ้นเดือน พ.ย.นี้ ยังไม่ได้ข้อสรุป ทางกิจการร่วมค้า CKKM-CRRC CONSORTIUM ต้องหาสถาบันการเงินแหล่งใหม่ เพื่อกู้เงินระยะยาวให้กับ KKTS ต่อไป  คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

รายงานข่าวแจ้งอีกว่า สำหรับเรื่องพื้นที่การก่อสร้าง ซึ่งตาม MOA ทาง KKTS จะต้องส่งมอบพื้นที่ให้กับ CKKM-CRRC CONSORTIUM ซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลงานเหมาออกแบบ และก่อสร้างงานโยธา และโครงสร้าง พร้อมทั้งการผลิต ติดตั้งระบบแทรม และการพัฒนาเมืองต่อไป โดยต้องดำเนินการส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในเดือน พ.ย.65 นั้น ขณะนี้การเจรจาเรื่องการขอใช้ที่ดินของศูนย์วิจัยข้าว ยังไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด นับตั้งแต่กรมธนารักษ์ได้ให้ร่างทำบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับกรมการข้าว กระทรวงเกษตรฯ ตั้งแต่ปลายปี 62 ในการให้ KKTS เข้ามาใช้พื้นที่  คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

ที่ผ่านมาทาง KKTS ได้มีหนังสือทวงถามไปยังกรมการข้าว พร้อมยืนยันว่า จะใช้ที่ดินของศูนย์วิจัยข้าวในการดำเนินโครงการฯ แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าใดๆ อย่างไรก็ตาม เวลานี้เรื่องกรอบเวลาการก่อสร้างว่าจะเริ่มก่อสร้างเมื่อใด และก่อสร้างแล้วเสร็จ และเปิดบริการเมื่อใดนั้น คงพูดยาก และไม่สามารถตอบได้ หากปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนทั้งหมด แต่ขอยืนยันว่า เวลานี้ยังไม่มีแผนล้มโครงการ และยังคงเป็นแทรมล้อเหล็กตามเดิม ไม่มีแผนจะทบทวนการศึกษา หรือเปลี่ยนรูปแบบของรถที่จะให้บริการ รวมถึงปรับลดวงเงินลงทุนโครงการด้วย 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการแทรมขอนแก่น สายสีแดง ช่วงสำราญ-ท่าพระ มีระยะทาง 26 กิโลเมตร (กม.) มี 20 สถานี เป็นสถานีระดับดิน 12 สถานี และยกระดับ 8 สถานี มีศูนย์Depotอยู่ภายในศูนย์วิจัยข้าว มีบริษัทKKTSซึ่งเป็นวิสาหกิจภายใต้การกำกับดูแลของ 5 เทศบาลจังหวัดขอนแก่น เป็นเจ้าของโครงการ ประกอบด้วย เทศบาลนครขอนแก่น เทศบาลเมืองศิลา เทศบาลตำบลเมืองเก่า เทศบาลตำบลสำราญ และเทศบาลตำบลท่าพระ โครงการนี้ไม่ได้ใช้งบประมาณจากรัฐบาล ทางKKTSต้องหาเงินกู้เอง ซึ่งKKTSได้กำหนดไว้ในเงื่อนไขการประมูลตั้งแต่ก่อนการเปิดประมูลงานเหมาออกแบบ และก่อสร้างงานโยธา และโครงสร้างฯ ว่า ผู้ชนะประมูลต้องหาแหล่งเงินกู้มาให้KKTSด้วย.

By admin